Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2020

Reposted fromhalucine halucine vianokturnal nokturnal

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana vianokturnal nokturnal
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viahrafn hrafn
Nie zabij jej
tej dziewczynki co w tobie jest,
tej, co wierzy ze w ludziach są jeszcze dobro i sens.
— DZIEWCZYNKA
Reposted fromtereseek tereseek viapchamtensyf pchamtensyf
8951 4ca8 500
5921 0440
Reposted fromministerium ministerium viahrafn hrafn
2003 0483 500
0463 21a0
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapchamtensyf pchamtensyf
9849 7542 500
Reposted fromhrafn hrafn
Nie powinieneś się zniechęcać tylko dlatego, że nie zawsze jest pięknie.
— Jonathan Franzen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazoou zoou
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazoou zoou
3233 2c56 500
Reposted fromhrafn hrafn
4548 6fc1 500
Reposted fromhrafn hrafn
Osobiście uważam, że człowiek wie, iż był szczęśliwy, jedynie z perspektywy czasu.
— Felicia Yap
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted fromshakeme shakeme
I proszę, nie dzwoń, przyjedź, można u mnie palić.
— Różycki.
Reposted fromzenibyja zenibyja viamaybeyou maybeyou

January 28 2020

3837 f78f
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianiskowo niskowo
3378 3d2e

January 27 2020

8326 9a47 500
Reposted fromzciach zciach viaikari ikari
8605 f057 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl