Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2020

2046 a7f5 500
Robin Isely
Reposted fromhrafn hrafn viasapnai sapnai
5908 7205 500
Reposted fromjottos jottos viaNajada Najada
7821 e7de 500
Reposted fromenn0 enn0 viaNajada Najada
4381 ef20 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaveronica-o veronica-o
1458 0640 500
Knaresborough, North Yorkshire, England by Alice Hutchinson
Reposted fromerial erial vianiedonaprawienia niedonaprawienia
8816 97d2
Reposted frommartynkowa martynkowa viamaybeyou maybeyou
Rozbierałem Cię myślami setki razy, więc nie musisz się wstydzić.  
Reposted fromfromaage fromaage viapchamtensyf pchamtensyf
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viapchamtensyf pchamtensyf
2572 0e50 500
Reposted fromtheandrewhurley theandrewhurley viairmelin irmelin
4683 afbe 500
Reposted fromhalucynowa halucynowa viairmelin irmelin
2450 95d1 500
ten obrazek był w zakładkach i pożałowałam, żeby go usunąć na zawsze, więc tutaj go zachowuję
Reposted fromradietno radietno viairmelin irmelin
8881 6275
Reposted fromlaters laters viamodalna modalna
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
Nie kochasz kogoś za to, jak wygląda, albo w co się ubiera, ani za fajny samochód, jakim jeździ, ale za to, że nuci melodię, którą tylko Ty słyszysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
Będę Cię kochał na łóżku
i pod łóżkiem
na rogu stołu i na podłodze
gryzł i kąsał
Twoje białe ciało
rozwierał ustami Twoje uda
zdrapywał pazurami obce
pieszczoty z Twoich piersi
aż staniesz się łagodna przeźroczysta
w swojej nagości
i tylko
moja
będą przybywać Ci zmarszczki
i siwieć włosy
a Ty będziesz wciąż piękna
zasadzona jak trwałe drzewko
tą chwilą w moich oczach.
— Barbara Maria Bartosiewicz 'Erotyk pewnej chwili'
Reposted fromtimetolove timetolove viamaybeyou maybeyou
Kiedy stajesz przede mną naga,
twoje policzki płoną
- nie wstydź się,
ubiorę cię ładnie słowami.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viamaybeyou maybeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl