Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

7410 6844
Reposted fromzielono zielono viawrazliwa wrazliwa
9134 f5a2
Reposted fromintrigante intrigante viashakeme shakeme
3541 0ceb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viarudaizia rudaizia
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viamruczenie mruczenie
3757 061f 500
Reposted fromkimik kimik viamarcinmarcin marcinmarcin

July 02 2017

Czas oczekiwania może się okazać niezmiernie ciężki, jeśli nie pokładasz nadziei w Panu. Oczekiwanie może trwać chwilę, albo całą wieczność. Jednak kiedy już spotkasz tę właściwą osobę, przekonasz się, że warto było czekać. Bądź cierpliwa.

— zanim kiedykolwiek powiem TAK
Reposted frommysoul mysoul viablocked blocked
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaszpaqus szpaqus
3573 adf6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
Od niektórych kobiet bije cicha godność. Godność otacza je jak pole siłowe, w którym facet topnieje jak masło. Taka kobieta nie krzyczy ani nie wrzeszczy. Esencją tego, jest jej opanowanie, poczucie własnej wartości oraz wiara w siebie.
— Sherry Argov
1313 0aba 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaolalaa olalaa
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viawstydem wstydem
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viawstydem wstydem
6159 f37f 500
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viairmelin irmelin
4273 5957 500

Foto: Ricardo Cuba

Reposted fromkimik kimik vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl