Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

8591 1115 500
Reposted fromkrzysk krzysk viashakeme shakeme
5871 5b88 500

nathanielatakora:

Melissa atop Parker Ridge

Processed with VSCOFilm06 - The Alternative Process Collection

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viashakeme shakeme
4439 7acf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viashakeme shakeme

minyardx:

[Standing in front of Big Ben] 

Reposted fromfandoms fandoms viatwice twice
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viarudaizia rudaizia
5628 1486 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartmuscle heartmuscle
8266 0eae
Reposted fromrol rol viaheartmuscle heartmuscle
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viarudaizia rudaizia

June 27 2017

20 Historical Photos


John Lennon giving the autograph, with his future killer Mark Chapman, few hours before death.

Destroying the Berlin Wall

Osama bin Laden with his family visiting Falun in Sweden in 70′.

The Beatles at the beginning of their career.

Elvis Presley in the army.

Meeting of Pope Pius XI with Adolf Hitler.

The new capital of Brasil – Brasilia is being built.

Che Guevara and Fidel Castro.

One of the first McDonald’s restaurant.

Titanic, 1912.

First Google Team, 1999.

An example of racial segregation.

Evolution of the Coca-Cola bottles. Years: 1899, 1900, 1915, 1916, 1957, 1986.

The Beatles, 1957. John Lennon – 16 years old, George Harrison and Paul McCartney – 15.

ENIAC – computer constructed in years 1943-45 in USA.

Charlie Chaplin and Mahatma Gandhi.

Albert Einstein among other scientists.

Jesus Christ from Rio Being built.

George W. Bush being told about 9/11...

Ku Klux Klan member being operated in one of the hospitals in Alabama.

9171 5588

stagbeetleloveit:

pap pap

good creb

Rozmawialiśmy o strachu. Ona go nie czuje i ja też nie. Jej ojciec jest matematykiem; zrobił drobiazgowe wyliczenia, jakie jest prawdopodobieństwo śmierci przyjezdnego z Polski w paryskim zamachu. Jeden do 5 milionów.

– Przecież polscy turyści, którzy jadą do Paryża, są najczęściej kierowcami – cytowała ojca Ela. – Przy ogromnej śmiertelności na naszych drogach o wiele łatwiej mogą zginąć na Kielecczyźnie niż podczas weekendu w Paryżu. Tu nie zginął jeszcze żaden Polak. A więc może wyjazd uchroni ich przed śmiercią w Polsce?

Kiedy przyleciałem do Warszawy, moja mama triumfowała: – Udało się! Odchodziliśmy już z tatą od zmysłów. Powiem ci teraz, dlaczego wróciłeś żywy.

Zaciekawiłem się.

– Bo ja się bardzo o to modliłam.

— Mariusz Szczygieł, "Modlitwa podróżna", Gazeta Wyborcza Duży Format 23/17
Reposted from1923 1923 vianylony-z-baltony nylony-z-baltony

June 24 2017

7460 0e72

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

Reposted fromrainstormdragon rainstormdragon viashakeme shakeme
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viazapominanie zapominanie
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapominanie zapominanie

June 21 2017

0364 a9c9
Reposted fromincentive incentive viaheartmuscle heartmuscle
8820 4336
Reposted fromchief chief viaheartmuscle heartmuscle
Jak mam Ci zaimponować? Milczeniem? Chyba tak.
— Jarosław Iwaszkiewicz w liście do Jerzego Błeszyńskiego
8062 e37f 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viashakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl