Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

Większość z nas jest mocno pokaleczona i obawia się, że jeżeli nie będziemy z całych sił ochraniać naszych blizn, to skaleczenia ujawnią się i obnażą nas, a to sprawia, iż zachowujemy się czujnie wobec innych.
— S. Vickers
6225 522e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Czy wiesz w ogóle, co to znaczy być dla kogoś najważniejszym?
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vialiliowadusza liliowadusza
Związki są głupie. Boisz się, że żadnego nie stworzysz, a gdy się udaje boisz się, że wszystko runie.
— Dobre miejsce
Reposted fromresort resort viairmelin irmelin
7849 c4f8 500
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viairmelin irmelin
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie vialiliowadusza liliowadusza
6584 9ca0 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Widzę to, czego się najbardziej boję, ponieważ tego właśnie wypatruję.
— Trudi Canavan – Wielki Mistrz
Reposted fromnyaako nyaako vianylony-z-baltony nylony-z-baltony
Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
5103 1cee 500
Reposted fromnyaako nyaako vialiliowadusza liliowadusza
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

Reposted fromunmadebeds unmadebeds vialiliowadusza liliowadusza
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme

July 22 2019

Jedna z ważniejszych sztuk życia - to nauczyć się pewne rzeczy akceptować, nie potrafiąc i nie mając możliwości ich zrozumieć. Pozbyć się oczekiwań i szanować czyjś wybór.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
2102 3416 500
Reposted fromfiurka fiurka viakatastrofo katastrofo
8740 4fc6 500
Stadtbad Mitte, Berlin, 1930 Architect Carlo Jelkmann and Heinrich Tessenow
Reposted fromUnderOrion UnderOrion viagabyax gabyax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl