Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

5887 ba46 500
1700 fd9a 500

uberragend:

*the deep woods*

9242 4b54
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viadepresja depresja
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viaiwanowicz iwanowicz
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viamruczenie mruczenie
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
Reposted frompowersback powersback viaheartmuscle heartmuscle
6376 2d26 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawrazliwa wrazliwa
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viawrazliwa wrazliwa

May 13 2017

Chcesz wygrać? To przekuj samotność w samowystarczalność.
Reposted fromyanek yanek viadepresja depresja

May 10 2017

8725 e28f 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viamruczenie mruczenie

May 08 2017

dziś kocham cię świąteczniej niż zwykle, może dlatego, że to maj, ale maj bez ciebie to listopad.
— Jarosław Borszewicz
At a meeting just outside Paris, a fifteen-year-old girl came up to me and said that she'd been to see [The Double Life of] Véronique. She'd gone once, twice, three times and only wanted to say one thing really - that she realized that there is such a thing as a soul. She hadn't known before, but now she knew that the soul does exist. There's something very beautiful in that. It was worth making Véronique for that girl. It was worth working for a year, sacrificing all that money, energy, time, patience, torturing yourself, killing yourself, taking thousands of decisions, so that one young girl in Paris should realize that there is such a thing as a soul. It's worth it.
— Krzysztof Kieślowski
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
4238 72ce 500

throw-nick-off-the-bridge:

Krzysztof Kieslowski on the set of Short film about killing, 1988

Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi
Reposted fromr3m0 r3m0 viaheartmuscle heartmuscle
7033 9dbf 500
Reposted fromorchis orchis viaheartmuscle heartmuscle

May 04 2017

Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl