Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2018

Reposted fromshakeme shakeme
1736 835e 500
Każdy dotyk ma echo.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompesy pesy viazapominanie zapominanie
4168 757e
Reposted fromtwice twice viazapominanie zapominanie
6445 a8fe 500
Reposted frombrumous brumous viazapominanie zapominanie

August 17 2018

Podobno los zsyła nam tylko takie problemy, z którymi możemy sobie poradzić. 
Więc są dwie możliwości: albo sobie poradzisz, albo to nie jest twój problem.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartmuscle heartmuscle
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromoutoflove outoflove viadepresja depresja

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viajestemdeszczem jestemdeszczem
6748 f423 500
Reposted frompiehus piehus viazapominanie zapominanie
6326 3ff0 500
Reposted fromhermina hermina viajestemdeszczem jestemdeszczem
5016 bd0c 500
Reposted frompiehus piehus viajestemdeszczem jestemdeszczem

August 16 2018

Jest mi tak jakby już było za późno.
— Grzegorz Turnau - "Dotąd doszliśmy"

August 02 2018

0232 6bc4 500
Reposted fromx70b1 x70b1 viajestemdeszczem jestemdeszczem
Końca świata nie będzie, czeka nas koniec człowieka.
— Margaret Atwood

July 31 2018

Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaheartmuscle heartmuscle
5349 df31 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl