Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

Niech pan mi powie, jeśli pan wie. I dlaczego, skoro kochałem ją jak nikogo na świecie, nie umieliśmy z sobą być? Kochałem, to zresztą jakby nic nie powiedzieć. Nieraz czułem, jakby to ona dopiero dała mi moje życie. Jakby to nie ona z mojego żebra, lecz ja z jej żebra, odwrotnie niż w Piśmie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajestemdeszczem jestemdeszczem
3517 9596 500
6586 6739 500
Reposted fromtwice twice viamarcinmarcin marcinmarcin
8152 5ada 500
Barcelona
Reposted frompeper peper viamarcinmarcin marcinmarcin
6056 df42
Reposted fromseaweed seaweed viamarcinmarcin marcinmarcin
0548 f1b2 500
Reposted fromsunlight sunlight viamarcinmarcin marcinmarcin
3265 4378 500

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

Reposted fromMistress92 Mistress92 viamarcinmarcin marcinmarcin

October 12 2018

5256 5286 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudaizia rudaizia
3071 a6d6 500
Reposted fromsarazation sarazation viarudaizia rudaizia
0572 d7cf 500
Cz. Miłosz
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarudaizia rudaizia
Postanowiłam nie zadręczać się drobiazgami: dzielić rzeczy na bardzo ważne, dość ważne i gówno ważne.
— Magdalena Czmochowska
9143 85b6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapeasorela peasorela

October 08 2018

0393 d098 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viajestemdeszczem jestemdeszczem

September 27 2018

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viaheartmuscle heartmuscle
9027 4a74 500
Reposted fromoll oll viarudaizia rudaizia
zaczekaj

próbuję
już prawie umiem
prawie czuję
— Kortez 'Stare drzewa'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viarudaizia rudaizia

September 25 2018

Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viadepresja depresja
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes viadepresja depresja
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaheartmuscle heartmuscle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl