Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

2739 5622
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
5841 444c
Reposted fromNajada Najada viasmutnazupa smutnazupa
8213 bb3f 500
Łódź, ul. Wojska Polskiego
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viascianizm scianizm
3475 d763 500
Polish foreign policy

March 25 2017

3131 fd3f
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viatwice twice
      Tulę cię dziś ostrożnie, bo masz zły dzień i jesteś ze szkła kruchego, tulę tak delikatnie, że nie wiesz, czy to wciąż jeszcze mój oddech, czy może już moje dłonie, zgadnij.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromIriss Iriss viaiwanowicz iwanowicz
Obyś nigdy nie wrzeszczała. Wrzeszczą albo ludzie z natury źli, albo doprowadzeni do ostateczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromfallintotime fallintotime viaiwanowicz iwanowicz

March 22 2017

Faceci powinni przynosić kwiaty swoim kobietom. Przecież to nie jest dużo, to nie majątek. Dziesięć złoty wydane na tulipany, a nie na trzy piwa. Faceci powinni kupować kwiaty.
Reposted fromheparyna heparyna viaiwanowicz iwanowicz
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
A girl should be two things: who and what she wants.
— Coco Chanel, The Gospel According to Coco Chanel: Life Lessons from the World’s Most Elegant Woman (via h-o-r-n-g-r-y)
List do ludożerców

Kochani ludożercy 
nie patrzcie wilkiem 
na człowieka 
który pyta o wolne miejsce 
w przedziale kolejowym 

zrozumcie 
inni ludzie też mają 
dwie nogi i siedzenie 

kochani ludożercy 
poczekajcie chwilę 
nie depczcie słabszych 
nie zgrzytajcie zębami 

zrozumcie 
ludzi jest dużo będzie jeszcze 
więcej więc posuńcie się trochę 
ustąpcie 
kochani ludożercy 
nie wykupujcie wszystkich 
świec sznurowadeł i makaronu 
nie mówcie odwróceni tyłem: 
ja mnie mój moje 
mój żołądek mój włos 
mój odcisk moje spodnie 
moja żona moje dzieci 
moje zdanie 

Kochani ludożercy 
Nie zjadajmy się Dobrze 
bo nie zmartwychwstaniemy 
Naprawdę
— Różewicz Tadeusz
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viawstydem wstydem
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid viaolalaa olalaa
1111 2c8b
#girlpower
Reposted frompiehus piehus viaszpaqus szpaqus
Reposted fromshakeme shakeme viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl